اکو دیجیتال چیست
اکو دیجیتال چیست

■ دیجیتال نه، EcoDigital

پروسه دیونوی با سیستم داده محور و بی مانندی از اسکن تا پروتز نهایی طراحی، مدیریت و اجرا می شود. این پروسه کم تهاجمی و Fully guided است و هوشمندانه با بروزترین ماشین ها برای استاندارد سازی جراحی ایمپلنت دیجیتال و تحویل سریع، تجربه راحتی را برای بیمار فراهم می کند.

■ تعریف EcoDigital

به کارگیری جدیدترین سیستم های دیجیتال

  • داده های اسکن دیجیتال از آناتومی اختصاصی بیمار، وارد پروتکل طراحی ماشین می شود.
  • طراحی بر اساس داده های اختصاصی بیمار به طور خودکار در برابر داده ها بهینه می شود
  • یادگیری خودکار، بهینه سازی مداوم داده های طراحی را با ورودی های زیر فراهم می کند:
  • داده های اختصاصی
  • داده های هزاران کیس در دنیا
ایمپلنت تمام دیجیتال

■ پروسه داده محور و Fully guided

تصویر داده برهم منطبق می شوند تا میزان خطا در طراحی گاید و نشست آن نزدیک به صفر شود.

مراحل برای ارائه یک روکش فوری با انحراف کمتر از 0.4 درجه طراحی شده اند.

گاید، جایگذاری ایمپلنت، حفظ آناتومیکی بافت استخوانی و بافت نرم، سرعت عمل و ترمیم را بهینه می کند.

اسلیو، طراحی دریل و مراحل حفظ تماس دوگانه برای کم کردن خطای نشست.

Drilling protocol های پیشرفته، دقتی بالاتر از گاید های معمولی فراهم می کنند.

این تنها سیستم در دنیاست که:

Fully guided و راحت، تمام مراحل از جمله جایگذاری ایمپلنت، توسط گاید انجام می شود.

به طور کلی تمام کیس های سینوس لیفت، بی دندانی با این روش قابل انجام است.

فرایند کاشت ایمپلنت به روش دیجیتال

■ راحتی

پروسه دیونوی با سیستم داده محور و بی مانندی از اسکن تا پروتز نهایی طراحی، مدیریت و اجرا می شود. این پروسه کم تهاجمی و Fully guided است و هوشمندانه با بروزترین ماشین ها برای استاندارد سازی جراحی ایمپلنت دیجیتال و تحویل سریع، تجربه راحتی را برای بیمار فراهم می کند.

■ یکپارچه

محصولات دقیق، پروتز و ترمیم
سیستم داده محور و یکپارچه.
امکان تولید و تحویل دقیق سریع.
پرینت گاید.
میل کردن پروتزهای موقتی و دائمی.
UV activation سطح ایمپلنت.

■ راحتی

پروسه دیونوی با سیستم داده محور و بی مانندی از اسکن تا پروتز نهایی طراحی، مدیریت و اجرا می شود. این پروسه کم تهاجمی و Fully guided است و هوشمندانه با بروزترین ماشین ها برای استاندارد سازی جراحی ایمپلنت دیجیتال و تحویل سریع، تجربه راحتی را برای بیمار فراهم می کند.

مزایای ایمپلنت دیجیتال

■ یکپارچه

محصولات دقیق، پروتز و ترمیم
سیستم داده محور و یکپارچه.
امکان تولید و تحویل دقیق سریع.
پرینت گاید.
میل کردن پروتزهای موقتی و دائمی.
UV activation سطح ایمپلنت.

مزایای ایمپلنت دیجیتال