eco digital
اکو دیجیتال

با تنها سیستم ایمپلنت fully guided دنیا ،مهارت خود را افزایش دهید.

به DIOnavi خوش آمدید.
سیستمی یکپارچه، تکنولوژی داده محور، پشتیبانی همه جانبه فراهم شده است تا به بالا بردن توانایی و استانداردسازی سرعت ببخشد.

اهداف دیونوی:

 • دقت بالا و داده-محور با به کارگیری جدیدترین سیستم های دیجیتال روز از اسکن اولیه تا نتیجه نهایی.
 • طراحی در لحظه – در حالی که بیمار شما درحال استراحت، در مطب شما منتظر است.
 • کم تهاجمی، پروسه ای بدون برش برای راحتی بیمار و بهتر شدن شرایط بهبودی.
 • پروسه fully guided – در کل مراحل از جمله ایمپلنت گذاری از گاید استفاده می شود.
 • پروسه ایمپلنت و ساخت روکش دیجیتال در کوتاهترین زمان ممکن.
 • پشتیبانی برای حذف مشکلات در طول دوره یادگیری.
دست دندان کامل با دندانپزشکی دیجیتال

با تنها سیستم ایمپلنت fully guided دنیا ،مهارت خود را افزایش دهید.

به DIOnavi خوش آمدید.
سیستمی یکپارچه، تکنولوژی داده محور، پشتیبانی همه جانبه فراهم شده است تا به بالا بردن توانایی و استانداردسازی سرعت ببخشد.

اهداف دیونوی:

 • دقت بالا و داده-محور با به کارگیری جدیدترین سیستم های دیجیتال روز از اسکن اولیه تا نتیجه نهایی.
 • طراحی در لحظه – در حالی که بیمار شما درحال استراحت، در مطب شما منتظر است.
 • کم تهاجمی، پروسه ای بدون برش برای راحتی بیمار و بهتر شدن شرایط بهبودی.
 • پروسه fully guided – در کل مراحل از جمله ایمپلنت گذاری از گاید استفاده می شود.
 • پروسه ایمپلنت و ساخت روکش دیجیتال در کوتاهترین زمان ممکن.
 • پشتیبانی برای حذف مشکلات در طول دوره یادگیری.
دست دندان کامل با دندانپزشکی دیجیتال

با تنها سیستم ایمپلنت fully guided دنیا ،مهارت خود را افزایش دهید.

به DIOnavi خوش آمدید.
سیستمی یکپارچه، تکنولوژی داده محور، پشتیبانی همه جانبه فراهم شده است تا به بالا بردن توانایی و استانداردسازی سرعت ببخشد.

اهداف دیونوی:

 • دقت بالا و داده-محور با به کارگیری جدیدترین سیستم های دیجیتال روز از اسکن اولیه تا نتیجه نهایی.
 • طراحی در لحظه – در حالی که بیمار شما درحال استراحت، در مطب شما منتظر است.
 • کم تهاجمی، پروسه ای بدون برش برای راحتی بیمار و بهتر شدن شرایط بهبودی.
 • پروسه fully guided – در کل مراحل از جمله ایمپلنت گذاری از گاید استفاده می شود.
 • پروسه ایمپلنت و ساخت روکش دیجیتال در کوتاهترین زمان ممکن.
 • پشتیبانی برای حذف مشکلات در طول دوره یادگیری.
دست دندان کامل با دندانپزشکی دیجیتال

انقلابی در پروسه ایمپلنت در کوتاه ترین زمان ممکن از اسکن تا پروتز نهایی

سیستم دیونوی یک روش کاملا جدید برای افزایش توانایی ها و استاندارد سازی نتایج بالینی ارائه می دهد. برای اولین بار، دیونوی پروسه ای سریع، داده محور و کم تهاجمی، به همراه پشتیبانی کلینیکی را فراهم کرده است. و بهترین قسمت این است که نیاز به سرمایه گذاری بزرگ نیست. شما می توانید از این روش یک سودآوری داشته باشید و در کوتاهترین زمان یک راه حل متمایز، از اسکن تا روکش نهایی را برای بیماران خود ارائه دهید.

انقلابی در پروسه ایمپلنت در کوتاه ترین زمان ممکن از اسکن تا پروتز نهایی

سیستم دیونوی یک روش کاملا جدید برای افزایش توانایی ها و استاندارد سازی نتایج بالینی ارائه می دهد. برای اولین بار، دیونوی پروسه ای سریع، داده محور و کم تهاجمی، به همراه پشتیبانی کلینیکی را فراهم کرده است. و بهترین قسمت این است که نیاز به سرمایه گذاری بزرگ نیست. شما می توانید از این روش یک سودآوری داشته باشید و در کوتاهترین زمان یک راه حل متمایز، از اسکن تا روکش نهایی را برای بیماران خود ارائه دهید.

انقلابی در پروسه ایمپلنت در کوتاهترین زمان ممکن از اسکن تا پروتز نهایی

سیستم دیونوی یک روش کاملا جدید برای افزایش توانایی ها و استاندارد سازی نتایج بالینی ارائه می دهد. برای اولین بار، دیونوی پروسه ای سریع، داده محور و کم تهاجمی، به همراه پشتیبانی کلینیکی را فراهم کرده است. و بهترین قسمت این است که نیاز به سرمایه گذاری بزرگ نیست. شما می توانید از این روش یک سودآوری داشته باشید و در کوتاهترین زمان یک راه حل متمایز، از اسکن تا روکش نهایی را برای بیماران خود ارائه دهید.

مراحل کاشت ایمپلنت دیجیتال
دوره DDA