صفحه دندانپزشکان
صفحه دندانپزشکان
دندانپزشکی دیجیتال۱۴۰۰/۴/۱۹ ،۰۵:۱۶:۵۰ +۰۰:۰۰
عنوان دندانپزشکی دیجیتال
عنوان دندانپزشکی دیجیتال

دندانپزشکی دیجیتال

دندانپزشکی دیجیتال شامل استفاده از فناوری دندانپزشکی یا دستگاههایی است که از اجزای دیجیتالی مبتنی بر رایانه استفاده می کنند. از طرف دیگر ، واسطه های دندانپزشکی سنتی از روش های مکانیکی یا الکتریکی استفاده می کنند. فناوری مبتنی بر رایانه ، اقدامات دندانپزشکی را برای ارتقا بیشتر مراقبت از بیمار امکان پذیر می کند. مهمتر از همه ، دندانپزشکی دیجیتال مراحل دستی رویه های دندانپزشکی را حذف می کند. به همین دلیل ، دندانپزشکان می توانند روند درمانی کارآمد و خودکار را ارائه دهند.

full Arch
عنوان دندانپزشکی دیجیتال

دندانپزشکی دیجیتال

دندانپزشکی دیجیتال شامل استفاده از فناوری دندانپزشکی یا دستگاههایی است که از اجزای دیجیتالی مبتنی بر رایانه استفاده می کنند. از طرف دیگر ، واسطه های دندانپزشکی سنتی از روش های مکانیکی یا الکتریکی استفاده می کنند. فناوری مبتنی بر رایانه ، اقدامات دندانپزشکی را برای ارتقا بیشتر مراقبت از بیمار امکان پذیر می کند. مهمتر از همه ، دندانپزشکی دیجیتال مراحل دستی رویه های دندانپزشکی را حذف می کند. به همین دلیل ، دندانپزشکان می توانند روند درمانی کارآمد و خودکار را ارائه دهند.

full Arch

رشد لابراتورهای دیجیتال

بازار دندانپزشکی دیجیتال طی دهه های آینده رشد زیادی را تجربه خواهد کرد.
لابراتوارها به طور فزاینده ای دیجیتالی می شوند و نمونه ای از آن افزایش کاشت ایمپلنت دیجیتال  است. استفاده از تصویربرداری دیجیتال و انتقال داده، دقت را افزایش می دهد. این امر باعث کاهش هزینه ها و تسریع روند درمان می شود. همچنین ، انجام قالب گیری دیجیتالی، توانایی این را دارد که به بیماران نشان دهد که درمان آنها چگونه خواهد بود، در نتیجه تجربه بیمار را افزایش می دهد. این به نفع بیمار است. میزان خطا در قالبگیری سنتی به مراتب بیشتر از قالبگیری به سبک دیجیتال است. البته، با افزایش سرمایه گذاری در این دستگاه ها، افزایش چاپ سه بعدی وجود دارد. این یک روند کاملاً واقعی است، خصوصاً در بین دندانپزشکان جوان که از جدیدترین فن آوری ها بهره مند هستند.
امروزه اسکن ، طراحی ، میلینگ و پرینت سه بعدی واقعیتی است که هر دندانپزشک معاصری می تواند نیاز داشته باشد و فقط به سرمایه گذاری در منابع و آموزش نیاز دارد.

DigitalDentistry
عنوان دندانپزشکی دیجیتال

دندانپزشکی دیجیتال

دندانپزشکی دیجیتال شامل استفاده از فناوری دندانپزشکی یا دستگاههایی است که از اجزای دیجیتالی مبتنی بر رایانه استفاده می کنند. از طرف دیگر ، واسطه های دندانپزشکی سنتی از روش های مکانیکی یا الکتریکی استفاده می کنند. فناوری مبتنی بر رایانه ، اقدامات دندانپزشکی را برای ارتقا بیشتر مراقبت از بیمار امکان پذیر می کند. مهمتر از همه ، دندانپزشکی دیجیتال مراحل دستی رویه های دندانپزشکی را حذف می کند. به همین دلیل ، دندانپزشکان می توانند روند درمانی کارآمد و خودکار را ارائه دهند.

full Arch
DigitalDentistry

رشد لابراتورهای دیجیتال

بازار دندانپزشکی دیجیتال طی دهه های آینده رشد زیادی را تجربه خواهد کرد.
لابراتوارها به طور فزاینده ای دیجیتالی می شوند و نمونه ای از آن افزایش کاشت ایمپلنت دیجیتال  است. استفاده از تصویربرداری دیجیتال و انتقال داده، دقت را افزایش می دهد. این امر باعث کاهش هزینه ها و تسریع روند درمان می شود. همچنین ، انجام قالب گیری دیجیتالی، توانایی این را دارد که به بیماران نشان دهد که درمان آنها چگونه خواهد بود، در نتیجه تجربه بیمار را افزایش می دهد. این به نفع بیمار است. میزان خطا در قالبگیری سنتی به مراتب بیشتر از قالبگیری به سبک دیجیتال است. البته، با افزایش سرمایه گذاری در این دستگاه ها، افزایش چاپ سه بعدی وجود دارد. این یک روند کاملاً واقعی است، خصوصاً در بین دندانپزشکان جوان که از جدیدترین فن آوری ها بهره مند هستند.
امروزه اسکن ، طراحی ، میلینگ و پرینت سه بعدی واقعیتی است که هر دندانپزشک معاصری می تواند نیاز داشته باشد و فقط به سرمایه گذاری در منابع و آموزش نیاز دارد.

DigitalDentistry

رشد لابراتورهای دیجیتال

بازار دندانپزشکی دیجیتال طی دهه های آینده رشد زیادی را تجربه خواهد کرد.
لابراتوارها به طور فزاینده ای دیجیتالی می شوند و نمونه ای از آن افزایش کاشت ایمپلنت دیجیتال  است. استفاده از تصویربرداری دیجیتال و انتقال داده، دقت را افزایش می دهد. این امر باعث کاهش هزینه ها و تسریع روند درمان می شود. همچنین ، انجام قالب گیری دیجیتالی، توانایی این را دارد که به بیماران نشان دهد که درمان آنها چگونه خواهد بود، در نتیجه تجربه بیمار را افزایش می دهد. این به نفع بیمار است. میزان خطا در قالبگیری سنتی به مراتب بیشتر از قالبگیری به سبک دیجیتال است. البته، با افزایش سرمایه گذاری در این دستگاه ها، افزایش چاپ سه بعدی وجود دارد. این یک روند کاملاً واقعی است، خصوصاً در بین دندانپزشکان جوان که از جدیدترین فن آوری ها بهره مند هستند.
امروزه اسکن ، طراحی ، میلینگ و پرینت سه بعدی واقعیتی است که هر دندانپزشک معاصری می تواند نیاز داشته باشد و فقط به سرمایه گذاری در منابع و آموزش نیاز دارد.

خدمات مرکز دیجیتال دیونوی

در مرکز دیجیتال دیونوی خدمات زیر به شما ارائه می شود:

 • اسکن بیمار یا مدل گچی با اسکنرهای بسیار دقیق در کوتاهترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت
 • طراحی گاید، روکش و اباتمنت به کمک بهترین نرم ‌افزارهای دندانپزشکی(CAD) و ساخت به کمک کامپیوتر(CAM)
 • تولید کاستومایزد اباتمنت با ماشین های CNC
 • تعامل با دندانپزشکان به منظور ارائه خدمات و راهکارهای بهتر
 • برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقای توانمندی های دندانپزشکان در حوزه دیجیتال

خدمات مرکز دیجیتال دیونوی

در مرکز دیجیتال دیونوی خدمات زیر به شما ارائه می شود:

 • اسکن بیمار یا مدل گچی با اسکنرهای بسیار دقیق در کوتاهترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت
 • طراحی گاید، روکش و اباتمنت به کمک بهترین نرم ‌افزارهای دندانپزشکی(CAD) و ساخت به کمک کامپیوتر(CAM)
 • تولید کاستومایزد اباتمنت با ماشین های CNC
 • تعامل با دندانپزشکان به منظور ارائه خدمات و راهکارهای بهتر
 • برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقای توانمندی های دندانپزشکان در حوزه دیجیتال

خدمات مرکز دیجیتال دیونوی

در مرکز دیجیتال دیونوی خدمات زیر به شما ارائه می شود:

 • اسکن بیمار یا مدل گچی با اسکنرهای بسیار دقیق در کوتاهترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت
 • طراحی گاید، روکش و اباتمنت به کمک بهترین نرم ‌افزارهای دندانپزشکی(CAD) و ساخت به کمک کامپیوتر(CAM)
 • تولید کاستومایزد اباتمنت با ماشین های CNC
 • تعامل با دندانپزشکان به منظور ارائه خدمات و راهکارهای بهتر
 • برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقای توانمندی های دندانپزشکان در حوزه دیجیتال

مقالات علمی دندانپزشکی دیجیتال

جدیدترین مقالات

آرشیو مقالات
Go to Top