مزایای دندانپزشکی دیجیتال
مزایای دندانپزشکی دیجیتال

ترکیبی از پیشرفت در یک روند استاندارد

به زبان ساده ، دیونوی پروسه ای داده محور و یکپارچه می باشد و برای سرعت بخشیدن به افزایش توانایی ها و استاندارد سازی های کلینیکی، با شما همکاری دارد. این برای شما چه معنی دارد ؟

مزایای DIOnavi

نکات مهم در مورد پروتز و راهکارهای ترمیم

سیستم دیونوی یک سیستم داده محور و یکپارچه، درست در محل کار شماست که هزینه بالایی برای شما ندارد. این سیستم تولید سریع و دقیق را با استفاده از گاید بر اساس طرح درمان و پروتزهای موقت و دائمی (آینده) ممکن می سازد.

شبیه ساز دندانپزشکی دیجیتال

■ پروسه دیجیتال کوتاه، از اسکن تا پروتز نهایی

شما میتوانید دندان های جدید بیمار را در مدت زمانی کوتاه جایگزین کنید …

دیونوی یک روش درمانی دقیق دیجیتال و یکپارچه از ابتدای اسکن تا پروتز نهایی را ارائه میدهد که شامل موارد زیر می شود :

  • به کارگیری جدیدترین سیستم های دیجیتال روز
  • پروسه داده محور یکپارچه
  • راهنمایی دقیق و گام به گام
  • کم تهاجمی، جایگذاری ایمپلنت بدون برش
  • طراحی در لحظه، در حالی که بیمار در مطب در حال استراحت است
  • تولید پروتز با دقت بالا

(بدون برش لثه) Flapless

کاشت ایمپلنت دیجیتال بدون درد و خونریزی

افزایش زیبایی کار نهایی
خونریزی کمتر
درد و تورم کمتر

(برش لثه و بخیه)Flap

کاشت ایمپلنت بجز روش ایمپلنت دیجیتال همراه با درد و خونریزی

احتمال ایجاد مشکلات پروتزی در کار نهایی
خونریزی، درد و تورم بیشتر
صدمه به لثه

(بدون برش لثه) Flapless

کاشت ایمپلنت دیجیتال بدون درد و خونریزی

افزایش زیبایی کار نهایی
خونریزی کمتر
درد و تورم کمتر

(برش لثه و بخیه)Flap

کاشت ایمپلنت بجز روش ایمپلنت دیجیتال همراه با درد و خونریزی

احتمال ایجاد مشکلات پروتزی در کار نهایی
خونریزی، درد و تورم بیشتر
صدمه به لثه

■ ایمپلنت کم تهاجمی و بدون برش

پروسه ای بر طبق داده های دقیق و بدون برش که ناکارآیی و کم دقتی مشاهده شده در جراحی های معمول را به حداقل رسانده تا جایگذاری بهتر ایمپلنت و راحتی بی سابقه؛ بهبودی بعد از جراحی و استخوان سازی را فراهم کند.

■ روش DIOnavi EcoDigital Implant

با روش دیونوی میتوان تمام مراحل را در یک ویزیت در محل کار شما طراحی، مدیریت و اجراکرد. این پروسه بدون برش میباشد، به این معنی که احتمال مشکلات بعد از جراحی کمتر و شانس بیشتری برای درمان راحت و بهبودی سریعتر فراهم می کند. هر تعداد کار که انجام داده باشید، تمام مراحل درمانی میتواند در چند دقیقه انجام شود.